Latvijas zemnieku pasūtītais kaņepju sēklu daudzums par 50% pārsniedzis 2011.gada apjomu

2012. gada 9. janvārī Latvijas Industriālo kaņepju asociācijā (turpmāk – LIKA) sākās kaņepju sēklas materiāla pieteikšana šā gada pavasara sējai. Jau nedēļas laikā Latvijas zemnieki ir pasūtījuši 6000 kg industriālo kaņepju sēklu. Pagājušā gadā kopējais pasūtīto kaņepju sēklu apjoms bija ap 4000 kg. Vienas nedēļas laikā pasūtītais kaņepju sēklu daudzums ir par 50% lielāks par pagājušā gada sējai iegādāto kopapjomu. Pilnu Preses relīzes tekstu skatīt šeit:
LIKA 2012 kaņepju sēklas.pdf
LIKA 2012 kaņepju sēklas.doc
Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Latvijā top jauna industriālo kaņepju pārstrādes rūpnīca

Pagājušā gadā SIA “Transhemp” iesniedza projektu Lauku atbalsta dienestā (LAD), industriālo kaņepju pirmapstrādes rūpnīcas un angāru celtniecībai Talsu novadā. Projekta īstenošanas gadījumā, SIA “Transhemp” ir iespēja saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu 1 054 206.00 LVL apmērā, Latvijas Lauku attīstības programmas ietvaros. SIA “Transhemp” veiks industriālo kaņepju audzēšanu un uzraudzību 500 – 1000 ha platībā. 2013. gada sākumā uzņēmums plāno sākt galaproduktu (kaņepju šķiedras un spaļu) ražošanu, balstoties uz Vācijas vadošo rūpnīcu pieredzi. Rūpnīca plāno pārstrādāt galaproduktos 6000 tonnas zaļās masas (stiebru) gadā. Latvijas Industriālo kaņepju asociācija (LIKA) apliecinājusi ražotnes nepieciešamību un nozīmību, augstas pievienotās vērtības radīšanā Latvijas lauksaimniecībā. Eiropā strauji attīstās biotehnoloģijas mašīnbūvē, celtniecībā, tekstilrūpniecībā un citās nozarēs. SIA “Transhemp” darbība valstij dos iespēju, veicināt Latvijas lauksaimniecības eksportu un radīt jaunas darba vietas.
Kontakti: Ivars Auziņš, SIA “Transhemp” valdes loceklis, Tālr.: +371 29470728, E-pasts: transhemp@gmail.com
Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Semināru Rīgā apmeklēja vairāk kā 50 dalībnieku

Šī gada 3.novembrī Rīgā, Zemkopības ministrijā Latvijas industriālo kaņepju asociācija rīkoja semināru kaņepju audzētājiem un pārstrādātājiem. Apmeklētāju skaits bija necerēti liels, – vairāk kā 50 dalībnieki, tai skaitā Zemkopības ministrijas pārstāvji, RTU pētnieki, LVM, SIA Transhemp, SIA Elagro u.c. uzņēmumu pārstāvji. Dalībniekiem tika prezentēti 2011.gada apkopotie ražas skaitļi, sēklu iegādes iespējas no LIKA 2012.gadam, pieejamās kaņepju audzēšanas un novākšanas tehnikas dažādos reģionos. Uz 2012.gadu Latvijā kaņepju pārstrādi nodrošinās jau 4 rūpnīcas: Krāslavā, Rēzeknē,  Preiļos un Talsos. Talsu pārstrādes uzņēmums SIA Transhemp prezentēja savas plānotās ražošanas jaudas, kaņepju stiebru uzpirkšanas plānus, pieejamās tehnikas vienības u.c. LIKA valdes priekšsēdētāja Gunta Vilnīša prezentāciju skatīt šeit.
Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Rīgā viesojas Francijas Kaņepju ražotāju nacionālā federācija

Šī gada 12.oktobrī Rīgā notika apaļā galda diskusija par kaņepju nozari, kuru vadīta LIKA, piedalījās Francijas kaņepju ražotāju nacionālās kofenderācijas vadība, ZM trīs departamentu pārstāvji, SIA Baltiks East, SIA Elagro, SIA Transhemp u.c. organizāciju pārstāvji. Seminārā apspriestās tēmas, izdarītos secinājumus un tuvākos plānus var izlasīs sanāksmes protokolā (skatīt protokolu).
Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Francijas kaņepju ražotāji viesojas Latvijā 10.-12.oktobrī

Pēc LIKA uzaicinājuma, no 10.-12.oktobrim Latvijā viesojās Francijas kaņepju ražotāju nacionālās federācijas (Fédération Nationale des Producteurs de Chanvre – FNPC) vadības pārstāvju delegācija. Franču kolēģi tikās ar ZM ministru Jāni Duklāvu, Krāslavas novada domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku, apmeklēja SIA Baltiks East Ltd (direktors Valērijs Šindlers), kaņepju nozares Latvijā aizsācēja Sergeja Zakrevska saimniecību. Vizīte noslēdzās ar apaļā galda diskusiju Zemkopības ministrijā. Tās laikā tika ieskicēti iespējamie sadarbības virzieni gan šķirnes sēklu izmantošanā, gan pētniecībā. Attēlā: Francijas kaņepju ražotāju nacionālās federācijas delegācija un Latvijas pārstāvji Krāslavas novada domē 11.10.2011. LIKA izsaka pateicību par sadarbību un profesionālo iesaistīšanos saviem partneriem un nozares atbalstītājiem: Valērijam Šindleram – SIA Baltiks East Ltd direktoram, Venerandai Stramkalei – SIA Latgales Lauksaimniecības zinātnes centra vadītājai, Sergejam Zakrevskim – SIA Zalers, Aigaram Bērziņam – ZS Lieplejas, Ivaram Geibam – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Krāslavas biroja vadītājam; Gunāram Upeniekam – Krāslavas novada domes priekšsēdētājam, Guntim Strazdam – Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijas prezidentam. Īpaša pateicība zemkopības ministram Jānim Dūklavam un Zemkopības ministrijas darbiniekiem Lienei Jansonei, Ilgai Līdakai, Mairitai Baltiņai un Adrim Bumbulam.
Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Aicinām apmeklēt semināru Pāterniekos 26.augustā

Šī gada 26.augustā Pāterniekos, Krāslavas novadā, Piedrujas pagastā, SIA Zalers īpašumā tiks rīkots seminārs visiem industriālo kaņepju audzēšanas un pārstrādes interesentiem. Informācija par jaunumiem Latvijā, šī gada audzēšanas pieredzi un iestrādnēm uz nākošo gadu. Sīkāka informācija par Pasākumu pielikumā (spiest šeit). Pasākums notiks lauku apstākļos. Lūdzam, ģērbties atbilstoši un līdzi ņemt pasi (pierobežas rajons). Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvaniet, uz LIKA: tālr.: 29428995 (Guntis Vilnītis) vai 29459728 (Tālis Laizāns).
Posted in Bez tēmas | Leave a comment

LLU publicē pētījumus par kaņepes energoresursu īpašībām

2009.-2010.gada laikā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Agrobiotehnoloģijas institūts prof.Aleksandra Adamoviča vadībā ir izstrādājis vairākus pētījumus par sējas kaņepes energoresursu īpašībām, kuras ir prezentētas konferencēs Latvijā, Lietuvā, Lisabonā. Lathemp.lv mājas lapas sadaļās “Pētījumi” un “Publikācijas” ir pieejamas 3 publikācijas un 2 pētījumi, ko veikuši LLU sadarbībā ar LLZC un Upītes Eksperimentālo staciju Lietuvā.
Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Francijas kaņepju audzētāju pieredze

No 16.-20.maijam LIKA vadība devās pieredzes apmaiņas vizītē pie Francijas kaņepju audzētājiem, zemniekiem un pārstrādātājiem. Tika gūtas ļoti vērtīgas atziņas par valdības finansējumu zinātnei agronomiskiem kaņepju pētījumiem, par Francijas Nacionālo kaņepāju ražotāju federāciju gatavību sadarboties sēkli selekcijā, kaņepju pļaušanas iekārtu veidiem, kā arī Francijas zemnieku ieguvumiem no kaņepju rotācijas savos laukos. Pilnu atskaiti par LIKA dalībnieku pieredzi Francijā, skatīt šeit. skatīt šeit.
Posted in Bez tēmas | 1 Comment

LIKA piedalās izstādē RAŽOTS BALTIJĀ 2011

No 15. līdz 17.aprīlim Rīgā, Skonto hallē E.Melngaiļa ielā 1 notiks izstāde „Ražots Baltijā 2011”. Pasākumā, kurā būs pārstāvēti vairāk kā 250 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņēmēji, piedalīsies Latvijas Industriālo kaņepju asociācija. Asociācija sadarbībā ar Radošo ekspertu sindikātu demonstrēs izstrādājumu un produkcijas paraugus, kas ražoti kā izejmateriālu izmantojot kaņepes – šķiedru, spaļus, kaņepju sēklas. Izstādes laikā varēsiet uzdot jautājumus par rūpniecisko kaņepju audzēšanu, sadarbību ar asociāciju un nozares ekspertiem.
Tiksimies izstādē! Izstādes darba laiks no 10.00 – 20.00. 17.aprīlī – līdz 19.00.
Posted in Bez tēmas, Jaunumi | Leave a comment

Kaņepju zinātniski-praktiskā konference plaši apmeklēta

25.martā notiekošo zinātniski-praktisko konferenci apmeklē vairāk kā 40 dalībnieku, tai skaitā zinātnieki, studenti, audzētāji un citi interesenti. Konferences galveno prezentāciju par Latvijas nākotnes potenciālu kaņepju šķiedras izmantošanai sniedz NOVA Institut GmbH izpilddirektors.
Posted in Bez tēmas | 1 Comment