LIKA mājaslapā ir pieejami 3 jauni materiāli par kaņepju audzēšanu, novākšanu, potenciālu Latvijas ekonomikā un valsts atbalsta pasākumiem

LIKA mājaslapas sadaļā “PUBLIKĀCIJAS” ir pieejami 3 noderīgi materiāli no LIKA 2014.gada rudens konferences:

LLU profesora A.Adamoviča pētījums – „INDUSTRIĀLO KAŅEPJU (CANNABIS SATIVA L.) AUDZĒŠANAS UN NOVĀKŠANAS TEHNOLOĢIJU IZSTRĀDE PRODUKCIJAS IEGUVEI AR AUGSTU PIEVIENOTO VĒRTĪBU”.
LIKA pārskats – Kaņepju audzēšanas potenciāls Latvijas ekonomikā.
Zemkopības ministrijas informatīvais materiāls – Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi pasākumam «Ieguldījumi materiālajos aktīvos».
Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Latvijas Industriālo kaņepju asociācijas 2014.gada konference

Latvijas Industriālo kaņepju asociācija aicina biedrus un jebkuru interesentu uz 2014.gada konferenci.

Šī gada Latvijas Industriālo kaņepju asociācijas konference norisināsies 25.novembrī no plkst.10.00-14.00 Zemkopības ministrijas 314.telpā.

Darba kārtība :
1. Paveiktais kaņepju nozarē 2014.gadā (G.Vilnītis)
2. Kaņepju audzēšanas atziņas (S.Zakrevskis)
3.  Kaņepju audzēšanas tehnoloģisko paņēmienu zinātniskā izpēte (LLU profesors A.Adamovičs)
4. ES projektu iespējas jaunā pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” galvenie nosacījumi (kārta atvērta 08.12.2014.-15.01.2015.) (ZM VAAD Sandra Strēle)
5. Kaņepju pirmapstrādes iespējas Latgalē (J.Averčenko)
6. Kaņepju graudu pārstrādes iespējas (I.Auziņš)
7. Kaņepju spaļu betona māju būvniecības iespējas (U.Pauriņš)
8. Funkcionālais tekstils – nanotehnoloģijas kaņepju šķiedrmateriālu funkcionalizēšanai tehniskiem pielietojumiem” (LU CFI vadošais pētnieks Dr. A.Lūsis).
Konferences laikā notiks kaņepju produkcijas degustācija. Būs iespēja iegādāties kaņepju riekstiņus, staku, aizdaru.
Dalības maksa konferencē 10 euro/pers. (LIKA biedriem bez maksas)
Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Piedāvājums sapresētu kaņepju ruļļu un kaņepju sēklas iepirkumam

SIA Zalers iepērk sapresētus kaņepju ruļļus! Cena 100 EUR+PVN par tonnu.

Kaņepju ruļļiem jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

  • Stiebru mitrums nepārsniedz 15 – 18 %, salmiņiem jābūt čauganiem( tilinātiem);
  • Kaņepju ruļļos piemaisījumu (nezāļu, zemes u.c.) daudzums nepārsniedz 2%;
  • Kaņepju ruļļa aptuvenā masa ir 150-250 kg.

SIA Zalers iepērk kaņepju sēklas- Cena 1 EUR/kg +PVN

Kaņepju sēklai jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

  • Sēklas tīrības pakāpe virs 95 %;
  • Sēklas mitrums nepārsniedz 8-9 %;
  • Sēklas tiek pasargātas no ārējo apstākļu ietekmes, vienmērīgi un savlaicīgi izkaltētas, glabātas labi ventilējamās tvertnēs;

Sīkāka informācija pa tālruni: 29204058 vai rakstot uz e-pastu: avercenko@apollo.lv

Posted in Bez tēmas | 1 Comment

Pārskats par Eiropas Industriālo kaņepju asociācijas kongresu Veselingā, Vācijā, š.g.21-22.maijā

LIKA valde š.g.21-22.maijā piedalījās Eiropas Industriālo kaņepju asociācijas kongresā Veselingā, Vācijā, kurā piedalījās vairāk kā 200 nozares ekspertu no 39 valstīm. Ar īsu konferences pārskatu, apkopojumu, kaņepju nozares statistiku un tendencēm jūs varat iepazīties šeit: http://bio-based.eu/news/worldwide-growth-industrial-hemp-fibres-shivs-seed-oil-pharmaceuticals/

Posted in Bez tēmas | 1 Comment

LIKA aicina visus interesentus par kaņepju audzēšanu uz “Lauku dienām” š.g. 10.jūlijā

LIKA aicina visus interesentus par kaņepju audzēšanu uz “Lauku dienām” š.g. 10.jūlijā, kur būs LIKA stends un ikviens interesents varēs uzzināt visu par kaņepju audzēšanu un nozares attīstību Latvijā. Detalizētāku pasākuma programmu, informāciju par pasākuma vietu un dalībniekiem var iegūt klāt pievienotajā bukletā!

Ielugums_Lauku diena 2014

Posted in Bez tēmas, Semināri | 1 Comment

Industriālā kaņepe var palīdzēt lopkopības nozarei samazināt lopu mirstību un lietoto antibiotiku daudzumu

Jaunā pētījumā Dānijā, kam valsts piešķīrusi 8,9 milj. euro, pēta, ka industriālā kaņepe var būtiski samazināt sivēnu mirstību un lietojamo antibiotiku daudzumu.

Sk. šeit: http://www.allaboutfeed.net/Nutrition/Raw-Materials/2014/3/Hemp-may-help-reduce-piglet-mortality-and-diarrhoea-1477672W/

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Praktiska rokasgrāmata “IETEIKUMI RŪPNIECISKO KAŅEPJU AUDZĒTĀJIEM UN PĀRSTRĀDĀTĀJIEM“

LIKA mājaslapā sadaļā “Audzētājiem” ir pieejama elektroniskā veidā praktiska rokasgrāmataIETEIKUMI RŪPNIECISKO KAŅEPJU AUDZĒTĀJIEM UN PĀRSTRĀDĀTĀJIEM (autori: G.Strazds, V.Stramkalne, T.Laizāns), 2012.

Posted in Bez tēmas | 1 Comment

Par kaņepju sēklu iegādi 2014.gada sējai.

Esam saņēmuši apliecinājumu no Francijas kaņepju ražotāju federācijas par sertificētu sēklu piegādes nosacījumiem un cenām.
LIKA ir iespēja pasūtīt un saņemt no frančiem Futura 75 . Šī šķirne Latvijā ir pierādījusi sevi kā vismaz līdzvērtīgu USO 31 un Fedorai. Nebūs iespēja nopirkt USO 31 un Fedora 17. Cena šogad Rīgā, Maskavas 250 ir 5.00 Eiro/kg. Minimālais pasūtāmais daudzums ir 1 maiss t.i. 25 kg .

Lūdzu sūtiet savus pieteikumus līdz 05.martam uz guntis.vilnitis@gmail.com un esat gatavi pēc rēķina saņemšanas nomaksāt avansu 10% līdz 06.martam, pārējos 90% līdz 01.aprīlim, lai sēkla Rīgā būtu līdz 15.aprīlim. Vienlaikus sūtiet rekvizītus uz ko izrakstīt rēķinus.
Šogad LIKA pieņem pieteikumus Finolas iegādei un nodrošina tās piegādi Rīgā. Cena ~ 11 Eiro/kg. Pieteikšanās forma tā pati.

Ar poļu sēklu Bialobžeckij u.c. sagādi LIKA  nenodarbojas, tāpat kā ar ungāru, itāļu u.c., jo tās sevi nav pierādījušas Latvijā, vai arī nav izmēģinātas.
Posted in Jaunumi | Leave a comment

Informācija par seminārū Rīgā 7.MARTĀ

Biedrība „Latvijas Industriālo kaņepju asociācija” sadarbībā ar nozares ekspertiem 2013.gada 7.martā Rīgā rīko semināru „Industriālo kaņepju audzēšana 2013.gada sezonā: iespējas un riski”.
Semināra norises vieta: Rīga, Zemkopības ministrija (Augstceltne), Republikas laukums 2, 314.auditorija, 3.stāvā. Semināra laiks:  11:00 – 14:00. Dalības maksa: 10 Ls.
Lūdzam par savu dalību informēt elektroniski  guntis.vilnitis@lathemp.lv
Semināra gaitā tiks sniegts pārskats par 2012.gada kaņepju audzēšanas rezultātiem un iegūto pieredzi, agronomu un pētnieku ieteikumi, kā arī iespēja veikt sēklu pasūtījumu 2013.gada pavasara sējai (pēdējā iespēja to izdarīt!).
Informācija dalības maksas pārskaitījuma veikšanai: (word.) (pdf.)
Posted in Bez tēmas | 1 Comment

Par kaņepju sēklu iegādi !

Tuvojas pavasara sēja. LIKA saviem biedriem un pārējiem interesentiem , sākot no š.g. janvāra organizē Eiropas savienībā sertificētu industriālo kaņepju sēklu piegādi . Piedāvājam iegādāties franču un poļu kaņepju šķirnes tieši no sēklu ražotājiem Le Man ( CCPSC) un Poznaņa . Franču sēklu mazākais apjoms ir viens 25 kg maiss, poļu 30 kg/maiss. Cena ieskaitot transporta izmaksas Rīgā, Maskavas ielā 250 ir līdz 3.30 Ls/kg atkarībā no pasūtāmā apjoma. Pielikumā ir līguma projekts.
Sīkāka informācija un konsultācijas ir iegūstamas Rīgā, Maskavas ielā 250, 4. kabinetā, LIKA birojā , iepriekš piesakoties pa tālr. 29428995 – Guntis Vilnītis.
Posted in Bez tēmas | Leave a comment