Latvijas industriālo kaņepju asociācijas (LIKA) kaņepju nozares 2019. gada rudens konference.

28. novembris, plkst.11.00, Zemkopības ministrijas 314. telpa

DARBA KĀRTĪBA

  1. Konferences atklāšana (LIKA valdes pr-js Guntis Vilnītis);
  2. Kaņepju nozares vieta Latvijas lauksaimniecībā (ZM LAAD vadošais specialists Adris Bumbuls) ;
  3. EU un LV aktuvitātes un likumdošanas izmaiņas kaņepju nozarē (LIKA valdes loceklis Mārtiņš Elsts);
  4. Vietējo kaņepju šķirņu ievešana saglabājamo šķirņu sarakstā (LIKA valdes loceklis Uldis Šauers);
  5. Kaņepju pētniecība, slimības un agrotehnika (LLZI, AREI  pētniece Veneranda Stramkale);
  6. Kaņepju būvmateriālu pētījumi Latvijā un RTU tehniskajām un sadarbības iespējām (RTU Būvniecības fakultātes Materiālu un Konstrukciju institūta pētnieks Māris Šinka);
  7. Projekta “Inovatīvi risināiumi industriālo kaņepju apstrādē un pirmapstrādē” l6. pasākuma “Sadarbība” l6.l. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovaciju paftnerības lauksaimniecības razīgumam mērķis un izpildes gaita (vadošais partneris SIA “JUMIS GEO” valdes loceklis Edgars Romanovskis);
  8. Kaņepju audzēšana ar dārzkopības metodēm pieredze un secinājumi (LIKA biedrs Jānis Zaremba);
  9. Dažādi.

Dalības maksa: bez maksas.

Konference notiek projekta nr.18-00-A01612-000026 “Inovatīvi risinājumi industriālo kaņepju apstrādē un pārstrādē” ietvaros

Valdes priekšsēdētājs: Guntis Vilnītis

Jautājumu gadījumā rakstīt uz e-pastu: uldis.sauers@gmail.com

This entry was posted in Bez tēmas. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *