Pārskats par Eiropas Industriālo kaņepju asociācijas kongresu Veselingā, Vācijā, š.g.21-22.maijā

LIKA valde š.g.21-22.maijā piedalījās Eiropas Industriālo kaņepju asociācijas kongresā Veselingā, Vācijā, kurā piedalījās vairāk kā 200 nozares ekspertu no 39 valstīm. Ar īsu konferences pārskatu, apkopojumu, kaņepju nozares statistiku un tendencēm jūs varat iepazīties šeit: http://bio-based.eu/news/worldwide-growth-industrial-hemp-fibres-shivs-seed-oil-pharmaceuticals/

This entry was posted in Bez tēmas. Bookmark the permalink.

One Response to Pārskats par Eiropas Industriālo kaņepju asociācijas kongresu Veselingā, Vācijā, š.g.21-22.maijā

  1. Pingback: Jay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *